a_p_o_de revolekko_bolidyspawyl-s
synestezjebycie.i.czas918-578lekko_bolidy918-578
artykulatorde revo918-578wir / hazard a rebours / wiruletkaechem
wir / hazard a rebours / wiruletkal-sde revo918-578918-578
de revol-svariationsbycie.i.czas